Jeden z elementy opisu bibliograficznego

Pobierz

W literaturze polskiej termin prefe­ .Abstrakt i adnotacja jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw Przedmiotem analizy artykułu są krótkie teksty, które stanowią jeden z elementów opisu bibliograficznego w systemie wyszukiwawczym iSybislaw.. Elementy opisu unormowane są zasadniczo zgod­osób o dużej wiedzy, zainteresowanych powiązaniami między różnymi typami zbiorów; czytelników szukających konkretnych zagadnień poruszanych w dziełach literackich.jest to wykonywane przez utworzenie określonego zestawu informacji zwanego opisem bibliograficznym, a zamieszczanego w publikacji na różne sposoby - przez wplecenie w tekst główny, lub wystąpienie w przypisach do poszczególnych fragmentów tego tekstu (tworząc przypis bibliograficzny), w podpisach pod ilustracjami, a także w przypisach tablicowych …opisu bibliograficznego dokumentów (stan z pierwszej połowy 1999 roku).. jeżeli jest spełniony jeden z poniższych warunków: opis dotyczy druku ulotnego wydanego na terenie Polski lub polonicum zagranicznego wydanych przed 1945 r.Przedmiotem analizy artykułu są krótkie teksty, które stanowią jeden z elementów opisu bibliograficznego w systemie wyszukiwawczym iSybislaw.. Strefa - grupa elementów opisu bibliograficznego powiązanych funkcjonalnie i/lub formalnie, stanowiąca wyodrębnioną część jego struktury..

Elementy opisu bibliograficznego - gdy autorów 1.

Książka - dane do opisu przejmujemy ze strony tytułowejPoniżej - dla przypomnienia - załączam pomocną grafikę prezentującą stałe elementy opisu bibliograficznego: 4.. - Nr 2/2015 (46) grudzień - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2015.Informacja ta nie jest elementem opisu bibliograficznego w znaczeniu przewidywanym przez normy bibliograficzne.. Rok wydania.. Lokalizacja w obrębie dokumentu .zgodnie z przyjętym zwyczajem, ujmując w nie wyrazy lub ich "części wprowadzone do opisu spoza dokumentu.. To autor, tytuł, współtwórca, wydawca, numer wydania, numer tomu lub części, miejsce i rok wydania.. .Każdy element opisu bibliograficznego należy wyraźnie oddzielić od elementów następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym, Można też stosować różny krój czcionki lub podkreślenia.. W praktyce naukowej używane są różne terminy odnoszące się do takich tekstów ( abstrakt , adnotacja , streszczenie ).. Autor podaje ich definicje oraz wskazuje elementy konstytutywne.wymagane elementy opisu bibliograficznego dokumentu Dubois B., Krogsrud Miley K., Praca socjalna, wydanie I, Warszawa 1996, tom 1, .. jeżeli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, należy powtórzyć początkowe elementy opisu tego dokumentu,Uczestnik zajęć : • potrafi poprawnie opisać źródło, z którego czerpał wiedzę • umie wskazać poszczególne elementy opisu bibliograficznego różnego typu dokumentów, • umie rozróżniać i stosować poszczególne elementy opisu bibliograficznego • potrafi poprawnie sporządzić opis bibliograficzny różnego typu dokumentów .Elementy opisu bibliograficznego - s. 2 Książka - s. 2 Artykuł w czasopiśmie - s. 5 Artykuł w publikacji wieloautorskiej (zbiorowej) - s. 5 Rozdział w pracy jednego autora - s. 5 Nuty - s. 5 Źródła internetowe - s. 6 Materiały ikonograficzne - s. 6 Nagrania muzyczne - s. 6 Film - s. 7 Oddzielanie elementów opisuWartości atrybutów można usuwać z listy wartości atrybutu..

Normy opisu bibliograficznego dokumentów1.

Liczba stref i elementów występujących w opisie zależy od stosowanego stopnia szczegółowości.Identifier (DOI), który jednoznacznie identyfikuje zasób, to należy go umieścić w przypisie.. Elementy obowiązkowe opisu bibliograficznego rozdziału z Biblii Tytuł księgi (rozdziału).. Z uwagi na fakt, iż jest to jeden z najnowszych elementów opisu bibliograficznego, nie wszyscy twórcy go uwzględniają w swoich przypisach bibliograficznych.. W tym celu należy wybrać pojedynczą wartość na liście i nacisnąć przycisk DELETE (na klawiaturze).. Elementy opisu bibliograficznego - w przypadku jednego autora Nazwisko, imię autora.. Podstawowa różnica pomiędzy opisem bibliograficznym a przypisem bibliograficznym polega na tym, że w przypisie nie zaczynamy od nazwiska autora lecz od jego imienia - a dokładnie od inicjału imienia.Jakie elementy musi zawierać prawidłowy opis bibliograficzny?. Tytuł.. W bibliografii najczęściej podajemy nazwisko i imię autora.Zarządzanie przypisami bibliograficznymi z wykorzystaniem menedżerów bibliografii na przykładzie aplikacji Mendeley / Marcin Roszkowski // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz..

1.2 Forma graficzna opisu.

r u a) dokumentu a o a a y Książka Rozdział w książce Artykuł z czasopisma a. książkaPrzypisy bibliograficzne.. W praktyce naukowej używane są różne terminy odnoszące się do takich tekstów (abstrakt, adnotacja, streszczenie).. Ważne jest, aby przyjąć jakąś zasadę i konsekwentnie ją stosować.. Opis bibliograficzny książki składa się z elementów pogrupowanych w strefy i oznaczonych znakami umownymi.. Dagmara Roszkowska.. Podstawowe dane pobiera się z głównej strony tytułowej [ potrzebny przypis].Powyżej zastosowano jeden z możliwych sposobów wstawiania w jednym miejscu odwołań do dwóch pozycji bibliograficznych.. Dokumentem cytowanym może być: 1) wydawnictwo zwarte (książka), 2) artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce), 3) wydawnictwo ciągłe (np. czasopismo) opisywane w całości, 4) artykuł w wydawnictwie ciągłym (w czasopiśmie).. Zawartość, forma i struktura.. Zatem przekład bibliografii także.. Wartość zostanie usunięta z opisu bibliograficznego (jeśli była tylko jedna wartość - pole zostanie wyczyszczone, jeśli było więcej wartości - wiersz z zaznaczoną wartością zostanie usunięty).służących jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w niezmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane..

Sprawdźmy więc, jakie szczegóły powinny zawierać elementy opisu bibliograficznego.

Opis wydawnictwa zwartego (książki).. Kraków.. Autor Najczęściej podaje się nazwisko i inicjał lub inicjały imienia (po lub przed nazwiskiem).Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze .. Wybór Jan Nagrabiecki.. Prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstarszych do najnowszych.. Kiermaszek M., Jukato, Gdańsk 2017 - Odrabiamy.pl Język polski - szkoła podstawowa 1.. Urodzony.. W części drugiej podano podstawowe zasady stosowane w opisie bibliograficznym książek i terminologię odnoszącą się do poszczególnych elementów opisu i budowy samej książki, w oparciu o odpowiednie normy.. - Czasopismo elektroniczne.. Książka Autor/Autorzy Tytuł4.. Zapisz schemat opisu bibliograficznego książki, określając jego poszczególne elementy.. Warszawa 1980, s. 236-238.. Jest elementem który ma jednoznacznie określać pozycję bibliograficzną w kolekcji lub bazie danych i istnieje tylko na potrzeby kolekcji i/lub bazy danych.Dobór elementów opisu bibliograficznego oraz ich kolejność w obrębie poszczególnych stref ustalają dalsze przepisy.. W naszej Uczelni na razie odstąpiono odPrzykład opisu bibliograficznego wiersza z antologii Szymborska, Wisława.. • Norma ustala, że opis sporządza się zasadniczo z au­ topsji dokumentu, dopuszcza się jednak przejęcie opisu z innej bibliografii (przede wszystkim prymamej).. Zapisz schemat opisu bibliograficznego książki, określając jego poszczególne elementy.. Wydanie.. Pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego powinno być nazwisko i inicjał imienia autora, bezpośrednio po nim należy podać rok wydania publikacji, a następnie dalsze elementy opisu.. Miejsce wydania.. Przykład opisu bibliograficznego - w przypadku jednego autora Sokół, Radosław..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt