Aniosgel 85 npc karta charakterystyki 2020

Pobierz

Dezynfekujący żel ANIOSGEL 85 NPC 500ml n ie zawiera zbędnych, uczulających substancji zapachowych oraz barwników.. Nieodpowiednie środki gaśnicze Zwarty strumień wody - ryzyko rozprzestrzeniania pożaru.. Do not rinse.Aniosgel 85 NPC to alkoholowo-wodna substancja w żelu o właściwościach tiksotropowych, przeznaczona do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną W wyniku pożaru często powstaje gęsty, czarny dym.. Naturalne pH formuły nie wywołuje podrażnień i chroni warstwę .KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZĄDZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) ANIOSGEL 800 - W razie pożaru nie stosować następujących środków : - strumień wody 5.2.. P o s tępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze CO 2, proszek gaśniczy, piana odporna na alkohol, rozpylony strumień wody.. View Package Photos .KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH) Wersja: N°1 (23/07/2014) Laboratoires ANIOS Data: 27/11/2014 Strona 3/8 Nowelizacja: N°12/T4 (01/12/214) ANIOSGEL 85 NPC - SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Produkt łatwopalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt