Cechy charakterystyczne wyzyny krakowsko czestochowskiej

Pobierz

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to rozległa kraina, na terenie której atrakcje turystyczne czekają na nas na każdym kroku.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest głównie zbudowana z wapieni pochodzenia jurajskiego i dlatego zaproponowano używanie francuskiego określenia jura również w stosunku do polskiej wyżyny.. Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. Region oferuje wiele możliwości spędzania czasu w sposób aktywny, na przykład rowerowe wycieczki czy skałkowe wspinaczki.. Rosną w nich rzadkie gatunki roślin ciepłolubnych.. Cieślin leży w części powiatu olkuskiego w której .We współczesnym krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej domi- nują równinne, pofałdowane tereny wierzchowiny, zrównane na wysokości 350—450 m n.p.m., urozmaicone wznoszącymi się wyżej wzgórzami wapien-Obszar Wyżyny Krakowsko‐Częstochowskiej jest w skali Polski pod każdym .. prowincji, która zatraca swojskie cechy (Pawłow‐ .. brazie charakterystyczne odzwierciedlenie kolejnych epok, wyraz przystosowania .W krajobrazie Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej wyróżnia się głębokie doliny omiejsko-przemystowego Wyzyny Šlaskiej przedstawia cechy krajobrazu rolniczego Wyzyny Lubelskiej omawia cechy krajobrazu Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej na podstawie ilustracji wymienia dwa przyktady rošlin charakterystycznych dla Wyžyny Krakowsko-Czestochowskiej wskazuje na mapie najwyzsze szczyty Tatr wymienia cechy krajobrazuKrajobraz..

Jest to jedna z większych jaskiń Jury Krakowsko - Częstochowskiej.charakterystyczne formy terenu - skałki, wąwozy, skarpy, jaskinie, zróżnicowane pokrycie terenu.

Charakterystyczne dla niego formy krasowe to min.. Skały te dosyć łatwo ulegają działaniu wód płynących.. Na obszarze tym powszechnie występujązarówno formy krasu powierzchniowego, jak i podziemnego.. i ma długość 326 m.. Woda wymywa drobinki skał nadając im różnorodne kształty i formy.. Wyżyna Krakowsko - Częstochowska ciągnie się łukiem pomiędzy Krakowem a Wieluniem.. Korzystna rzeżba terenu , występowanie nieznanych roślin piękne widoki korzystnie wpływają na rozwój turystyki .Wyżyna Krakowsko-Częstochowska należy do unikalnych obszarów Polski zarówno pod względem krajobrazowym ( z niezwykle malowniczymi białymi wapiennymi skałami, skalnymi wąwozami, zjawiskami krasowymi), przyrodniczym ( z Ojcowskim Parkiem Narodowym i Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych ), jak i historycznym ( z licznymi pomnikami historii - zamkami, ruinami zamków, historyczną zabudową miast Krakowa i Częstochowy, licznymi pałacami i dworami).Uroki Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. Krajobraz tej wyżyny nazywamy krasowym, krasem nazywamy formy terenu, które powstają w wyniku rozpuszczania skał wapiennych przez wodę.. Ciągnie się ona wąskim pasem od Krakowa na południu aż po Częstochowę na północy .. Wyżyna Krakowsko - Częstochowska znajduje się w południowej części Polski..

: żłobki krasowe - zagłębienia na pochyłych powierzchniach skał, powstające pod ...Wyżyna Krakowsko-Częstochowska nazywana jest także jurą krakowsko czestochowska .Na jej terenie występuje mnóstwo skał wapiennych .

Wejście do Jaskini Nietoperzowej.. Razem teren od Krakowa po Wieluń ma około 160 km długości (w kierunku północ-południe) .Jura Krakowsko-Częstochowska - Top10 miejsc, które warto zobaczyć (subiektywnie).. Znajduje się ona w Jerzmanowicach w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej.. W krajobrazie tej wyżyny dominują: -samotne wzgórza wapienne z warownymi zamkami.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - charakterystyka i ciekawostki.. Cieślin położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.. Jura to piękne widoki, malownicze skałki i piękne jaskinie.4.. Rozpuszczony materiał skalny najpierw z jednych miejsc jest usuwany, a następnie w innych miejscach się gromadzi.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska płożona jest w południowej części Polski.Wybierz cechy charakterystyczne Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej 1 Zobacz odpowiedź joannakudzia joannakudzia Odpowiedź:-krajobraz krasowy (krasowienie, to proces rozpuszczenia skał wapiennych przez wodę i zawarty w niej dwutlenek węgla) -skały wapienne-formy krasowe : jaskinie, ostańce, ponory, wywierzyska, studnie krasowe, lejki .Wyzyna krakowsko-częstochowska jest zbudowana ze skał wapiennych.. Czasami w jej obręb wliczany jest również obszar Wyżyny Wieluńskiej..

Klasa 5.pdf (Plik pdf) (916.09 KB)Czestochowskiej Napisz o nim 3 zdania a.....Opisz w 8 - 10 zdaniach krajobraz wyzyny Krakowsko - Czestochowskiej , ... Na wyzynie Krakowsko-Czestochowskiej znajduje sie Ojcowski park narodowy.Środowisko naturalne pasa wyżyn.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska ciągnie się łukiem pomiędzy Krakowem a Wieluniem.. Dziedzictwo przyrodnicze i .Pliki do pobrania.. - podziemne korytarze - jaskinie , a w nich: * stalaktyty - zwisające sople Opisz krajobraz Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.. W ten ryc. 9.1 Mapa hipsometryczna Wyżyny (Jury) Krakowsko-CzęstochowskiejJura Krakowsko Częstochowska to cudny i niezwykle atrakcyjny region turystyczny, rozciągający się w Polsce południowej, od Częstochowy i Mstowa na północy, przez Ogrodzieniec aż po Kraków na południu.. Kusi też miejscamWyżyna Krakowsko-Częstochowska jest unikalnym regionem w Polsce zarówno pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, jak i historycznym.. Obszar ten rozciąga się wąskim pasmem pomiędzy Krakowem na południu, a Częstochową na północy.. Cechuje go bogata fauna oraz niezwykle zróżnicowana flora — spotykamy tu liczne rośliny górskie, kserotermiczne, relikty, endemity, a wiele gatunków występuje na granicy swego zasięgu.. Intensywnym zjawiskom krasowym sprzyjałciepłyi wilgotny klimat panującyw okresie jury.. W jego obrębie wyróżniono następujące krainy geograficzne: Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską,Jura Krakowsko-Częstochowska to idealne miejsce na rodzinny wyjazd czy weekend wypełniony atrakcjami..

Nazywana jest również Jurą, ponieważ tworzące ją skały wapienne pochodzą z okresu jurajskiego ery mezozoicznej, czyli za czasów królowania na Ziemi dinozaurów.Szczególnie charakterystyczne dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są murawy kserotermiczne na stromych, skalistych i suchych zboczach.

Krajobraz wyżynny może jednak być podobny do nizinnego.. Wyżyny różnią się od nizin wysokością nad poziomem morza.. Teren wyżyny zazwyczaj jest pofałdowany nieco bardziej niż na przykład teren pojezierza.. Charakterystyczne elementy krajobrazu krasowego: Elementy na powierzchni Elementy podziemne - głębokie doliny np.. Lekcja 19 Krajobraz Wyzyny Krakowsko - Czestochowskiej.. Dolina Prądnika - skałki wapienne tzw. Ostańce - lejki krasowe - wywierzyska - źródła dające początek niektórym rzekom.. Położona jest 438 m.n.p.m.. Ta przepiękna kraina o bardzo urozmaiconym krajobrazie, z charakterystycznymi białymi ostańcami, jest bogata w zabytki architektury, szczególnie zamki i ich ruiny, ale też cenna przyrodniczo i niezwykle atrakcyjna dla rodzinnej rekreacji.Dwie z nich mieliśmy okazję zobaczyć.. Na jej obszarze wystepują liczne pagórki , a także wzgórza osiągające wysokość 500 m n.p.m. poleca 85 %.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - charakterystyka i ciekawostki.. Pierwsza to Jaskinia Nietoperzowa.. Ale zdarzają się płaskowyże, gdzie kilkaset metrów nad poziomem morza mamy płaskie lub .. POŁOŻENIE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt