Pojęcie ciepła i temperatury z punktu kinetyczno-molekularnej teorii budowy ciał

Pobierz

Na przełomie XIX .Kinetyczno-molekularna teoria gazów — mikroskopowy model budowy gazów, umożliwiający makroskopowy opis ich właściwości przy założeniu bardzo dużej ilości atomów, cząsteczek lub jonów.. Założenia teorii.. 77% Układ SI jednostek i budowa atomu.. a)ciala maja budowe nieciagla i składają się z drobnych elementow postaci atom lub czastek, b)wymienione elementy budowy cial sa w ciągłym ruchu.Wartosci liczbowe i kierunki prędkości poszczególnych elementow sa rozne.. Z punktu widzenia kinetyczno-molekularnej teorii budowy materii gaz można traktować jako zbiorowisko jednakowych cząsteczek poruszających się ruchami bezładnymi w różnych kierunkach i zderzających się ze sobą oraz ze ściankami naczynia, w którym zamknięty jest gaz.Ruch cząsteczek.. Logowanie .. równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B, b) symetralną odcinka AB, c) długość odcinka AB.. Około 2500 lat temu filozofowie greccy intuicyjnie twierdzili, że wszystkie ciała są zbudowane z małych, niewidzialnych "cegiełek", które nazwali atomami (od słowa atomos- niepodzielny).. Podstawowy wzór teorii kinetycznej teorii gazów: N - liczba molekuł gazu V - objętość naczynia, w którym znajduje się gaz - średnia energia kinetyczna cząsteczek1.Ogolne zalozenia teorii kinetyczno molekularnej budowy materii.. Przekazywanie energii na poziomie mikroskopowym (przepływ ciepła) związane jest z wzajemnymi zderzeniami tych cząsteczek..

Pojęcie ciepła i temperatury z punktu widzenia kinetyczno-molekularnej teorii budowy materii.

Książki Q&A Premium Sklep.. • cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu, jednak od zderzenia do zderzenia poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym • średnia energia kinetyczna wszystkich cząsteczek jest proporcjonalna do temperatury gazu Bartosz JabłoneckiKinetyczna teoria gazów Teoria kinetyczno-molekularna gazów wyjaśnia makroskopowe własności gazu na podstawie praw rządzących ruchem atomów, cząsteczek.. Zasada bilansu cieplnego 4.. 4.Co sądzisz o kuchni molekularnej?. Łatwo zmienić objętość gazów - można je łatwo sprężać i rozprężać.. W 1808 r. angielski przyrodnik John Dalton wykazał doświadczalnie, że atomy istnieją.. Zasada bilansu cieplnego.. Więcej informacji.. Teoria sformułowana jest przy pewnych założeniach: wszystkie ciała składają się z cząstek, których rozmiary można pominąć (epozja)- pojęcie ciepła i temperatury z punktu widzenia kinetyczno- molekularnej teorii budowy substancji [ 2, 6 ] - definicje ciepła właściwego i ciepła topnienia oraz jednostki tych wielkości [ 2, 6 ] - pomiar ciepła topnienia za pomocą kalorymetru, wyprowadzenie wzoru [ 1 ] - zależność temperatury topnienia od ciśnienia [ 6 ]1.. Spis treści 1 Założenia teorii 2 Podstawowe równanie teorii 3 Równanie średniej kwadratowej prędkości cząsteczki 4 Linki zewnętrzneTeoria kinetyczno cząsteczkowa zjawiska cieplne tłumaczy za pomocą ruchu cząsteczek..

Kinetyczno - molekularna teoria budowy materii.

Elektrolity to ciecze przewodzące prąd elektryczny.. Definicje ciepła właściwego i ciepła parowania oraz jednostki tych wielkości.. Zasada bilansu cieplnego.. Zagadnienia do przygotowania 1.. Każda substancja składa się z malutkich cząsteczek, zwanych atomami.. Przewodnictwo cieplne Gazy są słabymi przewodnikami ciepła, natomiast wśród cieczy, a szczególnie ciał stałych możemy wyróżnić substancje znakomicie przewodzące ciepło jak i praktycznie nie wykazujące tej zdolności.Ciepło i temperatura Cel zadania Celem zadania jest zapoznanie się z działaniem i wykorzystaniem różnego rodzaju termometrów oraz ze zjawiskami termicznymi.. ): 3 2Kinetyczno-molekularna budowa materii.. Definicje ciepła właściwego i ciepła topnienia oraz jednostki tych wielkości.. 6.Temperatura jest niczym innym jak miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek gazu i że energia cząsteczek gazu zależy wyłącznie od temperatury.. Definicja ciepła i temperatury 3. c)pomiedzy poszczególnymi elementami budowy cial .Mikroskopowa definicja temperatury w modelu gazu doskonałego dana jest za pomocą wzoru m v 2 ¯ 2 = 3 2 k B T, którego interpretacja jest następująca: temperatura T to wielkość fizyczna proporcjonalna do średniej energii ruchu postępowego cząsteczek gazu, czyli jest to "miara" wartości średniej energii ruchu cieplnego cząsteczki.Teoria kinetyczna gazu (nazywana też teorią kinetyczno-molekularnąalbo kinetyczno-cząsteczkową) jest stosowana do układu cząsteczek określonego w mikroskopowej definicji gazu doskonałego i pozwala łączyć kinematyczne wielkości dotyczące pojedynczych cząsteczek gazu z termodynamicznymi parametrami takimi jak ciśnienie czy temperatura.90% Ściąga (prąd elektryczny, natężenie, pole magnetyczne) 94% Promieniowanie elektromagnetyczne..

Zależność temperatury topnienia od ciśnienia.

Atomy lub cząsteczki gazów, cieczy i ciał - Pytania i odpowiedzi - Fizyka.. Im szybciej poruszają się cząsteczki/ atomy danego ciała, tym większa jest temperatura ciała.Gaz doskonały.. około 8 godzin temu.. Im większa wartość prędkości cząsteczek, tym wyższa jest temperatura ciała.. Teoria kinetyczno - cząsteczkowa mówi, że cała otaczająca nas materia składa się z atomów i .. Wymień główne założenia kinetyczno-molekularnej teorii budowy materii.. Są one tak małe, że w główce od szpilki mieści się ich miliony.. teoria kinetyczno molekularna Energia kinetyczna rozkład Boltzmanna prędkość najbardziej prawdopodobna Prędkość.Ciało bezpostaciowe - przeciwieństwo kryształu, jest to ciało stałe o nieuporządkowanej budowie wewnętrznej.. Gazy są złymi przewodnikami ciepła i elektryczności.. Cząsteczki, z których zbudowana jest materia, znajdują się w nieustannym chaotycznym ruchu, a ich prędkości związane są z temperaturą ciała.. 2010-10-23 20:36:50; wyjaśnij założenia teorii heliocentrycznej i geocentrycznej 2013-12-01 19:58:06; Zdefiniuj ciśnienie wg teorii kinetyczno molekularne 2010-10-30 22:48:19 W teorii tej zjawiska cieplne wyjaśniane są za pomocą ruchu atomów i cząsteczek (ich wzajemnymi zderzeniami).Kinetyczno-molekularna teoria gazów - mikroskopowy model budowy gazów, umożliwiający makroskopowy opis ich właściwości przy założeniu bardzo dużej ilości atomów, cząsteczek lub jonów ..

Pomiar ciepła topnienia za pomocą kalorymetru, wyprowadzenie wzoru.

2015-08-04 19:04:12; Jakie jest podstawowe założenie teorii kinetyczno, cząsteczkowe budowy materii ?. Nazwa ta bierze się stąd, że powyższy wzór wiąże parametry gazu: ciśnienie p oraz objętość V, a więc wielkości makroskopowe (mierzalne), z wielkościami mikroskopowymi: liczbą cząsteczek N i ich .Topnienie odbywające się w stałej temperaturze wymaga ciepła.. Definicje ciepła właściwego i ciepła parowania oraz jednostki tych wielkości.. Zagadnienia do opracowania 1.. - jest to model nieistniejącego w rzeczywistości gazu, w którym to zakłada się, że cząsteczki gazu podczas zderzenia nie pochłaniają energii (zderzenia są doskonale sprężyste), cząsteczki nie oddziałują ze sobą (za wyjątkiem momentu zderzenia), cząsteczka gazu traktowana jest jak punkt materialny, ni posiada .Teoria kinetyczno-molekularna gazów wyjaśnia makroskopowe własności gazu na podstawie praw rządzących ruchem atomów, cząsteczek.. Pojęcie ciepła i temperatury z punktu widzenia kinetyczno-molekularnej teorii budowy materii.. Łączą się one w grupy zwane cząsteczkami, z których największe są złożonymi strukturami, składającymi się z tysięcy atomów.Kinetyka molekularna - Podstawowe równanie teorii kinetycznej gazów: p - ciśnienie, n - gęstość liczbowa, m 0 - masa cząsteczkowa, v - prędkośćĆwiczenie C-5: Wyznaczanie ciepła parowania wody metodą kalorymetryczną.. Polecane teksty: 84% Siły tarcia i siły sprężystości.. Ciepłem topnienia cT nazywamy ilość ciepła, jaką należy dostarczyć jednostce masy ciała stałego, aby ją zamienić na ciecz w stałej temperaturze topnienia.. Teoria kinetyczno-molekularna budowy materii W oparciu o teorię kinetyczno - molekularną tłumaczy się wszystkie zjawiska termodynamiki.. Z teorii kinetyczno-molekularnej wynika, że temperatura jest tym wyższa, im szybciej poruszają się cząsteczki danego ciała.Przydatność 55% Teoria budowy atomu.. 5.- stałość ciepła właściwego (pojemności cieplnej).. Pojęcie ciepła i temperatury z punktu widzenia kinetyczno-molekularnej teorii budowy materii.. 4.W oparciu o założenia dotyczące właściwości gazu doskonałego (molekuły to punkty materialne pozostające w ciągłym termicznym ruchu, zderzające się sprężyście ze sobą) można wyprowadzić wzór na ciśnienie p ta- kiego gazu, tak zwany podstawowy wzór kinetyczno-molekularnej teorii budowy materii (k.-m.t.b.m.. Zagadnienia do przestudiowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt