Wzór strukturalny wodorotlenek sodu

Pobierz

• łatwo rozpuszcza się w wodzie, podczas rozpuszczania w wodzie wydziela się ciepło (zjawisko egzoenergetyczne) • substancja higroskopijna - pochłania parę wodną z .Nazwy masz podane, a wzory po kolei: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 btw łatwiej byłoby się nauczyć nazw i symboli pierwiastków + dowiedzieć się jak się tworzy wodorotlenki, bo to nie jest skomplikowane.Wodorotlenki otrzymuje się w wyniku reakcji metali aktywnych z wodą (metali z 1. oraz 2. grupy układu okresowego, z wyjątkiem berylu).. Nadtlenek wodoru w temperaturze pokojowej jest syropowatą, bezbarwną (stężony staje się bladoniebieski) cieczą o temperaturze topnienia −0,44 °C i temperaturze wrzenia około 150 °C.. (Przebieg doświadczenia uczniowie zapisują w zeszycie).. Sposoby otrzymywania wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu: (proszę spisać ze zdjęcia) 4.Zasada to wodorotlenek rozpuszczony w wodzie (wodny roztwór wodorotlenku).. Chemia.Wodorotlenek sodu NaOH ----- wzor sumaryczny Na--O--H ----- wzor strukturlny Grupa OH to grupa wodorotlenkowa jest zawsze jednowartosciowa.. W reakcji metalicznego sodu z wodą: 2 Na + 2H 2 O --> 2Na OH + H 2 W reakcji tlenku sodu z wodą: Na 2 O + H 2 O --> 2 Na OH Metodą kaustyfikacji sody (na sodę kalcynowaną działa się świeżym wapnem gaszonym): Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3-> 2 .Tlenek sodu, Na 2 O - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający sód na I stopniu utlenienia..

ó metal aktywny + woda → wodorotlenek + wodór↑.

[pic] Obserwacje:1 Wzór wodorotlenku sodu: a) wzór sumaryczny NaOH b) wzór strukturalny Na - OH 2.. 1. wzór sumaryczny NaOH 2. wzór strukturalny Na - O - H 3. otrzymywanie a) 2 Na + 2 H 2 O → 2 NaOH + H 2 ^ b) Na 2 O + H 2 O → 2 NaOH 4. właściwości - substancja stała - krystaliczna - barwy białej - higroskopijna - dobrze rozpuszczalna w wodzieWzór sumaryczny: NAOH.. Wodorotlenek sodu NaOH --------------- wzor sumaryczny Na--O--H ------------- wzor strukturlny Grupa OH to grupa wodorotlenkowa jest zawsze jednowartosciowa.. W temperaturze pokojowej jest to biała higroskopijna substancja stała o budowie jonowej, rozpuszczalna w etanolu.. Z wodą reaguje energicznie, tworząc żrący wodorotlenek sodu: .. Reakcja sodu z wodą.. W reakcji tlenku metalu z wodą np.: Na2O + H2O → 2NaOH Wodorotlenek sodu: Soda żrąca, soda kaustyczna - biała krystaliczna masa o .Właściwości.. potasu , wapnia , magnezu ,glin 2013-03-20 20:22:36 Wzory sumaryczne i strukturalne chlorek zelaza 3 tlenek miedzi 1 tlenek magnezu siarczek sodu 2011-06-05 19:09:53Wzory strukturalne : Przykład 1.. !rozwiązane Narysuj wzór strukturalny podanych związków: a) Wodorotlenek sodu b) Kwas węglowy Reklama Odpowiedź 5.0 /5 1 Kaskaa17111 wzór strukturalny Na - O - H a ten plik jest na przyklad b Szukasz opracowanych krok po kroku rozwiązań zadań z przedmiotu Chemia?.

Wzór strukturalny: Na-O-H. Wodorotlenki otrzymuje się głównie dwiema metodami: 1.

Mn (OH)n n - wartościowość metalu 5.. Wybierz klasę i znajdź swój podręcznik Klasa 7 Szkoła podstawowa1.. Wodorotlenek sodu powstaje także m.in. w reakcji wody z sodem lub niektórymi jego reaktywnymi związkami (np.Wodorotlenek sodu.. Wodorotlenek glinu O H Al O H ( trzy wiązania Al ( bo jest III - wartościowy ) O H Na koniec bardzo ważna informacja !. CaO + H2O ---> Ca(OH)2 Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2Otrzymywanie wodorotlenku sodu.. d) "Rozszyfrowanie" nazwy nowej grupy związków oraz ustalenie wzoru sumarycznego wodorotlenku sodu.. Reakcja tlenku sodu z wodą.. Chłonie dwutlenek węgla z powietrza tworząc węglan.. • Nauczyciel przygotowuje zastaw do otrzymania NaOH, zwraca uwagę na właściwości sodu.. elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu (NaCl): Na anodzie wydziela się chlor: Cl − → ½Cl 2 + e − Na katodzie zobojętnieniu ulegają jony wodorowe pochodzące z wody: H 3 O + + e − → H 2 O + ½H 2.. Ma silne właściwości utleniające, wynikające z powstawania w czasie jego rozkładu tlenu atomowego (tak zwany tlen in statu nascendi .. Wodorotlenek sodu: • ciało stałe, barwa biała.. wodorotlenek potasu: KOH wodorotlenek wapnia: Ca(OH)2 wodorotlenek żelaza (III): Fe(OH)3 wodorotlenek glinu: Al(OH)4 wodorotlenek sodu: NaOH wodorotlenek miedzi (II): Cu(OH)2 2..

Wzór wodorotlenku potasu: a) wzór sumaryczny KOH b) wzór strukturalny K - OH 3.

Litowce reagują z wodą gwałtowniej niż berylowce.Wodorotlenek sodu: Soda żrąca, soda kaustyczna - biała krystaliczna masa o temperaturze topnienia 318oC.. np.:Wodorotlenki.. Nauczyciel podaje wzór sumaryczny i strukturalny wodorotlenku sodu zwracając uwagę na elementy budowy cząsteczki i wartościowości pierwiastków w cząsteczce, a uczniowie zapisują:WODOROTLENEK SODU (ZASADA SODOWA) Wzór sumaryczny: Na OH Wzór strukturalny: Na - O - H. Otrzymywanie.. Budowa modelu cząsteczki NaOH.. W reakcji metalu z wodą (głównie wodorotlenek sodu i potasu) np.: 2Na + H2O → 2NaOH + H2 2.. Tlenek sodu powstaje najczęściej jako produkt reakcji .Temat: Wodorotlenek sodu i potasu.• Sód to bardzo aktywny chemicznie metal (dlatego przechowujemy go pod warstwą nafty) o gęstości mniejszej niż woda.• Dwie .napisz wzór sumaryczny i strukturalny oraz podaj wartosciowosci : wodorotlenek chromu (II), wodorotlenek cycny (IV), wodorotlenek miedzi (II), wodorotlenek ołowiu (II), wodorotlenek chromu (II)Wzór sumaryczny: NAOH Wzór strukturalny: Na-O-H Wodorotlenki otrzymuje się głównie dwiema metodami: 1.. Wodorotlenek sodu Na O H Przykład 2. e) Ustalenie wzoru ogólnego wodorotlenków.Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z atomu metalu (M) i grupy wodorotlenkowej -OH.. Doświadczenie 1 (pokaz) Otrzymywanie wodorotlenku sodu Doświadczenie wykonuje nauczyciel, uczniowie zapisują obserwacje i wnioski..

Nie każdy wodorotlenek rozpuszcza się w wodzie, więc nie każdy wodorotlenek jest zasadą.

Wodorotlenek magnezu O H ( dwa wiązania Mg ( bo jest II - wartościowy ) Mg O H Przykład 3.. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z jednego atomu.. poleca 84 %.. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z jednego atomu metalu i jednej lub kilku grup wodorotlenkowej.Wzory strukturalne zasad NaOH - wodorotlenek sodu Wzór strukturalny: KOH - wodorotlenek potasu Wzór strukturalny: Ca(OH) 2 - wodorotlenek wapnia Wzór strukturalny: Mg(OH) 2 - wodorotlenek magnezu Wzór strukturalny: Ba(OH) 2 - wodorotlenek baru Wzór strukturalny: Fe(OH) 2 - wodorotlenek żelaza (II) Wzór strukturalny: Fe(OH) 3 - wodorotlenek żelaza (III)Nazwa i wzór sumaryczny : Wodorotlenku sodu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt