Budowa i funkcje kwasów nukleinowych prezentacja

Pobierz

Tworzą je następujące pierwiastki chemiczne: C, N, O, H. Tworzą one podstawową jednostkę strukturalną białek - aminokwasy.. Dwadzieścia aminokwasów buduje białko zwierzęce, osiemnaście białko roślinne, człowiek jest zwierzęciem więc białko roślinne jest dla niego niepełnowartościowe.. Podwójna nić DNA .. Metody pracy: elementy wykładu Formy pracy: indywidualna.. Kwasy nukleinowe .. Budowa i rola kwasów nukleinowych Geny i genomy Replikacja DNA NM G. GENETYKA Budowa i rola kwasów nukleinowych Geny i genomy Replikacja DNA 1 Podręcznik Biologia na czasie 3 Maturalne karty pracy 3 Vademecum 2 Zadanie domowe Na podstawie różnych źródeł opisz historię badań .. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych DNA Replikacja DNA - powielanie Funkcje Model DNA Budowa DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych.. Cząsteczka DNA, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego, jest zbudowana z dwóch nici, które są równo od siebie odległe i wspólnie spiralnie skręcone, dlatego przybiera kształt linii śrubowej, czyli helisy.Można ją porównać do sznurowej drabinki, której każdy szczebel buduje para nukleotydów nukleotydów.. Nukleotyd to najmniejsza jednostka budująca DNA.Kwasy nukleinowe.. praca, nauka, rozrywka.. Nauka: Uczelnie: Mój profil/Znajomi: .. Test Budowa atomu Test Przemiany jądrowe - promieniotwórczość naturalna Test Reakcje utleniania i redukcji Test Chrom i jego związki Test Mangan i jego związkiBiologia- funkcje kwasów nukleinowych 2012-09-08 15:21:17 budowa i funkcje krwinek, pomożesz?.

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych 2.

są jednostkami budulcowymi kwasów nukleinowych, są nośnikami energii chemicznej w komórkach, są przenośnikami elektronów w wielu szlakach metabolicznych.1.. "Budowa i funkcje kwasów nukleinowych", plik: kartkowka-1-budowa-i-funkcje-kwasow-nukleinowych.doc (application/msword) Biologia na czasie ZPTemat: Budowa i funkcje kwasów nukleinowych Cel ogólny lekcji: Poznanie budowy i funkcji: DNA i RNA Cele szczegółowe: Uczeń: .. prezentacja multimedialną "DNA - nośnik informacji genetycznej", film tematyczny.. Realizacja:KOREPETYCJE Z BIOLOGII #210#RNA #kwasrybonukleinowy#genetyka #maturaBIOLOGIA2019Zapraszam do obejrzenia także: Właściwości kodu genetycznego funkcja kwasów nukleinowych 23 października 2020 0 Przez admin .. Zadania maturalne.. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, uBUDOWA I FUNKCJE KWASÓW NUKLEINOWYCH DNA-nośnik informacji genetycznej Kwas deoksyrybonukleinowy - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych.. Komórkowy)DNA)składasię)z dwóchbardzodługichłańcucho ́w) polinukleotydowych,)zwiniętych)wokół)jednej)wspólnej)osi.). Budowa kwasów nukleinowych została poznana znacznie później, gdyż w 1953roku przez Watsona i Cricka.. Bardziej szczegółowoBudowa kwasów nukleinowych została poznana znacznie później, gdyż w 1953roku przez Watsona i Cricka..

Funkcje kwasów nukleino…Kwasy nukleinowe.

Kwasy nukleinowe - występujące we wszystkich organizmach i w wirusach - to związki organiczne, w których zapisana jest informacja genetyczna, czyli "przepis na organizm".. Funkcje kwasów nukleinowych.Plik Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.ppt na koncie użytkownika aleksandra.przybylanska • folder prezentacje • Data dodania: 25 sty 2012GENETYKA.. Monomery te połączone są wiązaniem 3'5'fosfodiestrowym.. Każdy gatunek ma swoje tylko dla niego typowe białko.Wirusy (nazwa wirus od łacińskiego virus - trucizna) to twory organiczne nie posiadające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.. Rodzaje kwasów nukleinowych: - kwas dezoksyrybonukleinowy ( DNA), - kwas rybonukleinowy ( RNA) tRNA- transportujący RNA, mRNA- matrycowy RNA, rRNA - rybosomalny RNA, Zasadniczymi składnikami kwasów są:7.. Wymienia się 5 rodzajów zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych.. Zadaniem kwasów nukleinowych jest przechowywanie informacji genetycznej i pośredniczenie w produkcji białek zgodnie z zasadami kodu genetycznego.. Rodzaje kwasów nukleinowych:Budowa RNA; Podstawową jednostką budującą RNA jest nukleotyd, który składa się z trzech komponentów: 1.zasady azotowej purynowej (adenina, guanina ) lub pirymidynowej (cytozyna, uracyl); 2.cukru pięciowęglowego (pentozy) - rybozy; Funkcje RNA; Struktura i funkcja RNA uzależniona jest od sekwencji nukleotydów, z których zbudowana .Budowa kwasów nukleinowych DNA i RNA DNA i RNA są polimerami zbudowanymi z monomerów - nukleotydów..

Nukleotydy - budowa i funkcja.

Organiczne: białka węglowodany tłuszcze kwasy nukleinowe witaminy Budowa chromosomu: centometr ranię chromatyda Budowa DNA: Rodzaje zasad : adenina tymina cytozyna guanina Cukier to oczywiście deoksyryboza .. Każdy taki nukleotyd złożony jest z: zasady azotowej - pochodnej puryny (adenina, guanina) lub pirymidyny (cytozyna, tymina, uracyl);Kwasy nukleinowe to związki organiczne, .. Jednostką strukturalną kwasów nukleinowych są nukleotydy składające się z trzech elementów: zasady azotowej (purynowej- adenina, guanina lub pirymidynowej - cytozyna, tymina, uracyl), cukru (rybozy lub deoksyrybozy) i reszty kwasu fosforowego (V) przyłączonego do cząsteczki cukru.. Zasada azotowa to związek organiczny posiadający skomplikowaną budowę cykliczną, zawierający w swoim składzie atomy azotu.. Skład chemiczny komórki : I.Nieorganiczne: woda sole mineralne II.. Nukleotyd jest zbudowany z reszty kwasu fosforowego(V), cukru - deoksyrybozy (w DNA) lub rybozy (w RNA) - oraz jednej zasady azotowej - adeniny, guaniny, cytozyny, tyminy (w DNA) lub uracylu (w RNA).. PIERWSZA LEKCJA.. 2009-11-11 23:12:59 Czy każdy człowiek posiada inną sekwencję kwasów nukleinowych , tworzących nasze DNA?.

Wyróżnia się dwa rodzaje kwasówKomponentami kwasów nukleinowych są nukleozydy.

Kwasy nukleinowe mogą pełnić także funkcje enzymów (ta rola przez bardzo długi czas przypisywana była tylko i wyłącznie białkom).Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) - organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów (czyli polinukleotydy).. Każda z dwóch nici helisy) jest zorientowana w) przeciwnym) kierunku.)). Po raz pierwszy kwasy nukleinowe odkryto w komórce w roku 1869.. Oprócz DNA w komórce występuje również kwas rybonukleinowy , czyli RNA.Funkcje kwasów nukleinowych.. Rys. 1 Struktura typowego dinukleotydu Budowa kwasów nukleinowych różni się.DNA- nośnik informacji genetycznej.. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio wBudowa i właściwości kwasów nukleinowych; struktura i organizacja chromatyny elementy składowe kwasów nukleinowych - zasady azotowe, nukleozydy i nukleotydy Cząsteczki nazywane kwasami nukleinowymi biorą swoją nazwę od głównego miejsca występowania w komórce - jądra (łac. nucleus).. 2018-06-05 18:24:55Budowa.. Zostały odkryte w roku 1869 przez Johanna Friedricha Mieschera.. Prezentacje - rozszerzenie.. e-podręcznik.. Nazewnątrz) dwuniciowej)helisy)znajdująsię) rdzenie) cukrowoW fosforanowe) każdego) z łańcuchów,) podczas) gdy) zasady) Dzieli się je na 2 grupy.. ; Zasady azotowe w przeciwległych łańcuchach DNA łączą się ze sobą za pomocą .Okazało się, że kwasy nukleinowe to polimery, co oznacza, że są zbudowane z podjednostek (monomerów), nazwanych nukleotydami.. Natomiast sama zasada azotowa, połączona z cukrem, .Plik Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.ppt na koncie użytkownika Stelena1864 • folder prezentacje • Data dodania: 21 paź 2013Kwasy nukleinowe - DNA i RNA - to związki organiczne zbudowane z podjednostek zwanych nukleotydami.. Sąsiednie nukleozydy powiązane są grupą fosforanową (ugrupowanie fosfodiestrowe) wiążącą grupę hydroksylową 3'-OH jednego nukleozydu i 5'-OH drugiego (Rys.1).. Znane są dwa podstawowe rodzaje naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA).Prezentacje - podstawa.. Budowa nukleotydu może wydawać się prosta.. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej 6.. Mimo że zawartość kwasów nukleinowych w komórkach wynosi tylko około 1%, ich rola w życiu organizmów jest niezwykle ważna.Kartkówka 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt