Pozytywne skutki rozwoju przemysłu na wyżynie śląskiej

Pobierz

6) Jakie skały dominują na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej?- w zależności od realizowanej polityki - może oddziaływać na rozwój województwa w odmienny sposób.. Przyroda.. Nauczyciel wykonuje czynności organizacyjne: sprawdza obecność, podaje temat i cele lekcji.. - produkcja ogromnych ilości pyłów i trujących gazów, takich jak tlenek azotu czy siarki.. Oprócz kopalni na terenie Wyżyny Śląskiej budowano również huty.Podaj pozytywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej.. 4) Co to jest Barbórka i kiedy jest obchodzona?. bibasek - korzyści wydobywcze płynące dla całego kraju, a nawet zagranicy - szybki rozwój woewództwa -lepsza, szybsza technologia niz w innych województwach - brak problemów z systemami grzewczymi, To tyle, co udało mi się zan;leźć i wymyślić.. Nauczyciel opowiada uczniom jak wyglądała Wyżyna Śląska 250 lat temu.Występują silne zanieczyszczenia powietrza, których skutkiem jest zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego i zwiększenie zachmurzenia.. Pod względem historycznym zachodnia (większa) część Wyżyny Śląskiej należy do Górnego Śląska, a wschodnia (mniejsza) do Małopolski .. W referacie mają się znaleść przyczyny, przebieg i skutki poszczególnych.. +0 pkt.. 38) Dokończ zdanie: "Znaczne zmiany w krajobrazie Wyżyny Śląskiej spowodowało wydobycie bogatych złóż…"35) Wymień dwa negatywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej..

wymień cztery negatywne skutki rozwoju przemysłu na wyżynie śląskiej.

2) Podaj trzy dowolne zastosowania węgla kamiennego.. Przemysł na Wyżynie Śląskiej - korzyści i straty .. Reklama Odpowiedź 4.2 /5 28 bibasek - korzyści wydobywcze płynące dla całego kraju, a nawet zagranicy - szybki rozwój woewództwa -lepsza, szybsza technologia niz w innych województwach - brak problemów z systemami grzewczymi, To tyle, co udało mi się zan;leźć i wymyślić.Tak więc jako uboczne skutki (bezpośrednie lub pośrednie) rozwoju przemysłowego na Śląsku wymieniamy: - występowanie u ludzi chorób nowotworowych i układu oddechowego o 40% wyższe niż w innych rejonach kraju.. daje naj i tym razem 15 dyplomikówPodaj po 4 przykłady pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju przemysłu na wyżynie śląskiej Reklama Odpowiedź 3.7 /5 4 lubieplacki123123 negatywne 1. nieswieże powietrze 2.wiekszy rozwój chorób 3.brak naturalnych pracy przyrody 4.brak zieleni pozytywne 1. duża ilosć np. sklepów 2.dużo ludziWymień 4 negatywne skutki przemysłu na wyżynie Śląskiej .. Wymień 4 negatywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej plis to na jutro potrzebne .. Takie skrajne scenariusze - scenariusz rozwoju synergicznego i scenariusz ostrzegawczy - zostały przedstawione w poniższej tabeli.. 37) Jak nazywają się rodowici mieszkańcy Wyżyny Śląskiej i jej okolic?.

3) Podaj trzy negatywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej.

Choroby cywilizacyjne XXIw.. 37) Dokończ zdanie: "Znaczne zmiany w krajobrazie Wyżyny Śląskiej spowodowało wydobycie bogatych złóż…" 38) Wymień trzy charakterystyczne cechy krajobrazu miejsko - przemysłowego Wyżyny Śląskiej.Zakłady przemysłowe, które powodują szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza zanieczyszczenia, znajdują się w 9 śląskich miastach: Bytom, Gliwice, Ruda Śląska, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Zabrze.. Oferta restauracji "Image" Restauracja "Image" specjalizuje się w przyrządzaniu .35) Wymień dwa negatywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej.. 1 dane za "Strategią rozwoju Województwa Śląskiego 'Śląskie 2020+'", Katowice 2013.. Skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej:-występowanie smogu-powstawanie hałd (odpady z kopalń)-zwiększona zachorowalność ludzi na choroby układu oddechowego-kwaśne deszcze-degradacja gleby-produkcja pyłów i gazów trujących-wytwarzanie dużej ilości spalin i śmiecirozwiązane Podaj pozytywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej.. Błagam pomóżcie mi.Bardzo proszę o pomoc!. 38) Dokończ zdanie: "Znaczne zmiany w krajobrazie Wyżyny Śląskiej spowodowało wydobycie bogatych złóż…" 39) Wymień trzy charakterystyczne cechy krajobrazu miejsko - przemysłowego Wyżyny Śląskiej.jest jednak wiele negatywnych skutków urbanizacji, a najważniejsze z nich to: niedostatek wody, zanieczyszczone powietrze, z którym wiąże się zjawisko występowania smogu choćby w krakowie, degradacja środowiska, wzrost przestępczości, niedobór mieszkań, wzrost liczby bezdomnych, problem składowania odpadów, zwiększenie hałasu, niewydolność …35) Wymień dwa pozytywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej..

36) Wymień dwa pozytywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej.

Odpowiedzi: 0 .. +0 pkt.. 5) Jaka skała jest przedstawiona na zdjęciu?. 38) Na Wyżynie Śląskiej występują bogate złoża tego surowca mineralnego.. Odpowiedz.. Odpowiedz.. Gwałtowny rozwój górnictwa nastąpił w XIX wieku.. Faza realizacyjna: 1.. 39) Wymień trzy charakterystyczne .1) Jaki krajobraz występuję na Wyżynie Śląskiej?. Wybrani uczniowie wykonują zadanie interaktywne z mapą - powtórzenie, wprowadzenie do lekcji.. - powstawanie zapadlisk i sztucznych wałów - zasolenie i zanieczyszczenie ściekami rzek i jezior - kwaśne deszcze - degradacja gleb - zmiana warunków klimatycznych - emitowanie .2.. Wody powierzchnioweTak więc jako uboczne skutki (bezpośrednie lub pośrednie) rozwoju przemysłowego na Śląsku wymieniamy: - występowanie u ludzi chorób nowotworowych i układu oddechowego o 40% wyższe niż w innych rejonach kraju.. 37) Jak nazywają się rodowici mieszkańcy Wyżyny Śląskiej i jej okolic?. 36) Wymień dwa pozytywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej.. 36) Jak nazywają się rodowici mieszkańcy Wyżyny Śląskiej i jej okolic?. 35 punktów Zadanie 1 W trójkącie prostokątnym ABC, w którym kąt przy wierzchołku C jest kątem prostym, prowadzono środkowe AD i BE.Podaj przykłady negatywnych skutków rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej.PRZEBIEG LEKCJI: Faza wprowadzająca: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt