Zasady postępowania podczas pożaru w domu

Pobierz

Pożar w budynku mieszkalnym powstać może w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacji ocieplanych materiałem palnym.W przypadku dużego zadymienia należy położyć się na balkonie i przykryć się trudno palnym materiałem.. Jeśli podczas pobytu w mieszkaniu czujesz dym, powinieneś spróbować dowiedzieć się, skąd pochodzi.. Przy alarmowaniu telefonicznym należy dokładnie podać: adres i miejsce pożaru, co jest objęte pożarem, jakie występuje zagrożenie, swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego dokonujemy zgłoszenia pożaru.. Przed wystąpieniem pożaru W miarę możliwości: zainstaluj w mieszkaniu, domu i obeW wypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.. Ewakuację można zdefiniować jako przedsięwzięcie .. Zasady postępowania w czasie skazenia promieniotwórczego (radiacyjnego) Zasady postępowania w czasie intensywnej śnieżycyInstrukcja w przypadku pożaru.. W przypadku rzeczywistego zagrożenia pożarowego, zadzwoń na pogotowie ratunkowe.Opisz w punktach zasady postępowania podczas pożaru w domu, mieszkaniu.. Wskazówki, porady, przydatne informacje.. Znaki ochrony przeciw pozarowej 15..

Zasady postępowania podczas gradobicia.

Płonie kuchnia - (zapalił się tłuszcz na patelni) i dość szybko pożar się rozprzestrzenia w tym pomieszczeniu.. w okolicy- zapalenie się lasów, łąk pól, nieumiejętne używanie petard.. Warto również sprecyzować co dokładnie się pali i na którym piętrze budynku oraz czy istnieje zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzkiego.Opisz w punktach zasady postępowania podczas pożaru w domu, mieszkaniu.. Po przybyciu do hotelu, domu wczasowego, czy schroniska warto zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji lub pożaru.8.. Ewakuacja budynku w czasie zagrożenia jest bardzo ważnym elementem dobrego zarządzania nieruchomością.. Płonie kuchnia - (zapalił się tłuszcz na patelni) i dość szybko pożar się rozprzestrzenia w tym pomieszczeniu.. Zasady postępowania w przypadku katastrofy budowlanej.. Oznakowanie miejsc rozmieszczenia sprzętu pożarniczego Temat: Zasady postępowania w przypadku .POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU W OBIEKCIE, W KTÓRYM PRZEBYWAJĄ DZIECI Należy zawiadomić straż pożarną o wystąpieniu zagrożenia oraz niezwłocznie uruchomić system alarmowy w obiekcie, następnie przeprowadzić ewakuację osób z obiektu - zgodnie z instrukcją, korzystając przy tym z dróg ewakuacyjnych.Zasady postępowania w przypadku pożaru..

Zasady postępowania w czasie zagrożenia powodzią.

Warto zatem zapoznać się z przepisami dotyczącymi zasad postępowania w przypadku powstania pożaru.ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EWAKUACJI.. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć .ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI W RAZIE POŻARU LUB ZAGROŻENIU WYBUCHEM W SZK.. W czasie ewakuacji, postaraj się zachować opanowanie i spokój.. Znaki ewakuacyjne 10.. W poniższym wpisie znajdziesz najważniejsze wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.. w szkole- zapalenie się instalacji elektrycznych, eksperymenty na chemii.. Symbolami literowymi oznakowane są gaśnice odpowiednio do gaszenia pożarów danej grupy.odpowiedział (a) 24.11.2010 o 09:12: w domu- zapalenie się instalacji elektrycznych, niekontrolowane palenie się świec może spowodować zapalenie się np. obrusu, firan.. W przypadku większego zatłoczenia przy przypisanym wyjściu ma prawo .Opisz w punktach zasady postępowania podczas pożaru w domu, mieszkaniu.. Najlepszym przykładem tego, jak bardzo niebezpieczne jest przebywanie w górach w czasie burzy, jest szczyt Giewontu, na którym znajduje się słynny 15-metrowy krzyż wykonany z metalu.Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru .. Drogi pożarowe - informacje ..

Zachowanie podczas ewakuacji 9.

Zasady postępowania w przypadku pożaru w budynku mieszkalnym.. Pożar na wakacjach.. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru w budynku mieszkalnym.. Stalowa Wola.. W przypadku pożaru należy zaalarmować: straż pożarną dyrektora, właściciela użytkownika.. Jak należy zachowywać się podczas pożaru w budynku - radzi specjalista z firmy D+H Przemysław Knura.Pożar jest niekontrolowanym procesem spalania występującym w miejscach do tego nie przeznaczonych, który w zależności od rozwoju może spowodować powszechne zagrożenie dla życia.Najczęstszą przyczyną pożarów są: zwarcia instalacji elektrycznych, wyładowania atmosferyczne, działania człowieka.. Obejdź wszystkie pokoje i wyłącz urządzenia elektryczne.. Wszystkie działania .Pożar w budynku mieszkalnym może pojawić się w pomieszczeniach mieszkalnych takich jak piwnice, poddasza, zsypy, piony instalacyjne np. elektryczne, a także w innych instalacjach ocieplanych materiałami palnym.. Zapewne były omawiane podczas szkolenia wstępnego BHP, bądź szkolenia okresowego BHP, ale nie zaszkodzi raz jeszcze powtórzyć.BIP KP PSP.. Gaszenie pożarów 13.. 3.W przypadku zagrożenia pożarowego każdy z nas jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań, ale zadanie to jest szczególnie trudne w warunkach przedszkolnych, gdyż uczestnikami takiego zdarzenia są powierzone naszej opiece dzieci..

Zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru .

Przebieg i rozwój pożaru w grupie obiektów oświatowych .. Płonie kuchnia - (zapalił się tłuszcz na patelni ) i dość szybko pożar się rozprzestrzenia w tym pomieszczeniu.Zasady postępowania w przypadku pożaru w domu .. Należy poruszać się szybko, ale nie biegać ani wyprzedzać innych - takie postępowanie może tylko utrudnić ewakuację i bezpieczne wydostanie się wszystkich osób.. Pożar w budynku mieszkalnym może powstać w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, na poddaszach, w zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacjach ocieplanych materiałem palnym.Zasady postępowania podczas wystąpienia pożaru.. Opisz co robisz.Temat: Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru Czas realizacji: •1 godzina lekcyjna Cele operacyjne: Po zakończeniu zajęć uczeń: • potrafi zidentyfikować zagrożenie, • potrafi poprawnie zaalarmować służby ratownicze, • potrafi ostrzegać ludzi znajdujących się w zagrożonym budynku lub rejonie,Jeśli w okolicy nie ma się gdzie schować, przyjmij najbezpieczniejszą pozycję: kucnij, trzymając się za zetknięte kolana i kostki.. Ewakuacja mienia 11.. Opisz co robisz.Zasady postępowania w razie pożaru.. Każdy, kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję pod jednym z bezpłatnych numerów telefonów: 998 lub 112. podczas ewakuacji nie używać wind.. Przedstawić się, podać nazwę palącego się obiektu oraz jeśli jesteśmy w stanie także adres, przy którym doszło do pożaru.. W razie wystąpienia pożaru bardzo ważne jest odpowiednie zachowanie się i wykonanie następujących czynności: odcięcie dostępu świeżego powietrza do miejsca wystąpienia pożaru (np. zamknięcie okna w mieszkaniu lub też zatkanie szczeliny pod drzwiami), wezwanie straży pożarnej,Wezwać straż pożarną (numer alarmowy 998 lub 112)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt