Kartkówka edb źródła

Pobierz

Głębokość ucisku powinna wynosić co najmniej 5 cm, jednak nie więcej niż 6 cm, natomiast częstotliwość między 100 a 120 ucisków na 1 minutę.. Rozdział 2.. Krok 6.. Zaznacz poprawną odpowiedź.Krok.. Trzymając jedną dłoń na czole poszkodowanego, a drugą przytrzymując żuchwę, pochyl się i zbliż ucho oraz policzek do ust poszkodowanego (nie dotykając ich).. Utrzymuj ramiona wyprostowane, nie uginając ich w łokciach podczas ucisku klatki piersiowej..

zachowaj bezwzględną ciszę, wyłącz dźwięk w telefonie

.skażenie bakteriologiczne środowiska.. Zagrożenia terrorystyczne 601. huragany 2. bezrobocie 3. awarie 4. terroryzm 5. powodzie 6. katastrofy komunikacyjne 7. wojny 8. trzęsienia ziemi 9. dziura ozonowa 10. korupcja 11. lawiny 12. zanieczyszczenia środowiska (1 p.). Kartkowka Połącz w pary.. Krok 1.. Nasłuchuj oddechu poszkodowanego.. Ewakuacja 30 4. przygotowanie dokumentów tożsamości.. Wskazówka: jeśli masz długie włosy, zadbaj o to, by nie przeszkadzały w ocenie oddechu, np. zepnij je z tyłu.. Zagrożenia i działania ratownicze.Kartkówka (10-15 minut)- to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z .. ucznia, który korzystając z różnych źródeł informacji dokonuje opracowania danego zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy na forum klasy.. Które z wymienionych zadań należy do zadań Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (SWSiA)?.

odcięcie źródła prądu i gazu.

Klasa 8 Gimnazjum Dorośli Liceum Technikum EDB Przyroda Technika.. zachowaj bezwzględną ciszę, wyłącz dźwięk w telefonie.. Źródła zagrożeń 20 2.. Filtry: kartkówki.. zachowaniem po usłyszeniu alarmu o nadchodzącej powodzi.. udać się na najwyższe piętro budynku.. Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych 54 8.. Kartkowka Krzyżówka.answer choices.. Zagrożenia powodziowe 43 6.. Ustaw ramiona prostopadle do klatki piersiowej.. wg Oliwka2006browa.. Wypadek komunikacyjny.b) spowodowane działalnością człowieka: zanieczyszczenia środowiska (np. pyły, dymy, kwaśne opady), awarie (np. zakładów przemysłowych, linii energetycznych), skażenia biologiczne, katastrofy komunikacyjne, wzrost natężenia promieniowania UV przez niszczenie warstwy ozonowej, zagrożenia ekonomiczne (np. wysoka inflacja),Kartkówka lub odpowiedź ustna - obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, zapowiedziana lub .. korzystanie z różnych źródeł informacji, efektywność pracy, udział w przedsięwzięciach środowiskowych (waga 1) Praca domowa - krótkoterminowe - zadania w zeszycie, na karcie pracy, polecenia z lekcji na lekcję,Nov 22, 2021Nov 22, 2021Prezydent - ma władzę nad Siłami Zbrojnymi Polski i sprawuje kierwonictwo nad bezpieczeństwem państwa.. Poziom: Część 1 /..

Cel lekcji: • zaznajomienie ze źródłami zagrożeń, ich oddziaływaniem (globalnym) i występowaniem (lokalnym).

• Odpowiedź ustna - wypowiedź na pytanie nauczyciela, obejmuje zakres trzech ostatnich lekcji.. Wojdewoda - jest szefem obrony cywilnej na administrowanym przez siebie terenie : w tym wypadku wojewóctwie.• Kartkówka - obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, nie jest zapowiadana.. Zagrożenia pożarowe 36 5.. Opis: Kartkówka do rozdziału II, tematy 1-3.. Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie 25 3.. 1) RKO to a) Automatyczny defibrylator zewnętrzny b) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa c) reanimacja d) nagłe zatrzymanie krążenia 2) Numer pogotowia ratunkowego to: a) 997 b) 998 c) 999 d) 112 3) Resuscytację dzieci i niemowląt zaczynamy od: a) 30 uciśnięć klatki piersiowej b) 2 oddechów ratunkowych c) 15 .Kartkówka lub odpowiedź ustna - obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, zapowiedziana lub niezapowiedziana, nauczyciel zobowiązany jest do poprawy, oceny i zwrotu kartkówki w ciągu 7 dni (waga 2), Aktywność - indywidualna i w zespołach grupowych - zaangażowanie, umiejętność komunikowania siętak Learn with flashcards, games, and more — for free.Źródła i rodzaje zagrożeń - część 1.. Liczba wyników dla zapytania 'kartkowka edb': 214. kartkowka Krzyżówka.. powiadomienie innych.. EDB-Podstawy pierwszej pomocy/resuscytacja Test.. Krok 5..

Na lekcji zapoznacie się z następującymi treściami nauczania: • zagrożenia naturalne; • zagrożenia spowodowane działalnością człowieka; • zagrożenia społeczne;Edb - kartkówka DRAFT.

Premier - przesądza o podstawowych kierunkach polityki państwa, w tym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.. postaraj się szybko uciec z budynku lub zamknij się w pomieszczeniu.. spróbuj porozumieć się telefonicznie z policją albo rodziną.. Ekstremalne warunki pogodowe 48 7.. Wypadki i katastrofy komunikacyjne.. spakować leki latarkę zapas wody pitnej.. Nauczyciel może zadać uczniowi kilka pytań z4 Źródła zagrożeń II.1, III.6.a - rodzaje zagrożeń (naturalne, spowodowane działalnością człowieka oraz społeczne) - postępowanie zapobiegawcze - podmioty działające na rzecz zwalczania skutków zagrożeń - system ratownictwa w Polsce - numery alarmowe, Europejki Numer AlarmowyKartkówka 4B do rozdziału 4 PDF (0.2 MB) PDF (0.1 MB) Pobierz DOC (0.8 MB) Pobierz Kompass 4 neu, Kapitel 5, Kartkówka 2, Grupa 2 (pdf) Pobierz DOC (0.1 MB) ED3B+, Kapitel 2, Kartkówka po lekcjach 4-5, grupa 1 Sprawdziany: Klasa 2, Test 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt