Sprawozdanie końcoworoczne klasa 1

Pobierz

Sprawozdanie z zajęć logopedycznych.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Grupa 4‑latki - Misie (więcej…) Sprawozdania dydaktyczne.. W pierwszej grupie było sześcioro uczniów z klasy siódmej i dwóch z szóstej ~ dziewczynek, chłopców ,Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie.. 3.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Załącznik nr SEMESTRALNA OCENA OPISOWAa.. Powoduje to, że w tym półroczu chłopiec uczestniczył w 7 godzinach rewalidacji, natomiast opuścił 14 godzin, w tym 7 godzin- to jego ucieczki, kolejne 7 - to nieobecności całodzienne lub zwolnienia .Sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej Wrzesień'18-styczeń'19.. Pedagog szkolny.. Ile jest uczniów w klasie (ilu chłopców i ile dziewczynek)?. Jej wypowiedzi są zwięzłe i komunikatywne.. Sówki - I półrocze 2018/2019.. W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. Pobierz plik Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Sprawozdania z pracy zespołu wychowawczo-profilaktycznego.. w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018.. Przedstawienie rodzicom osiągnięć zarówno całej klasy ( np. II miejsce w przeglądzie artystycznym Teatralia 2006), jak i poszczególnych uczniów (konkursy szkolne i pozaszkolne, nagrody)..

Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.

3. Ilu uczniów jest z orzeczeniami i opiniami?. Pracowałam wg zaleceń wynikających z orzeczenia.Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. realizowany jest projekt "B ądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj" współfinan sowany.ANALIZA PRACY KLASY Edukacja (realizacja podstawy programowej, poziom opanowania wiadomości i umiejętności) Mocne strony klasy Słabe strony klasy Zachowanie uczniów (respektowanie zasad i norm szkolnych, wypełnianie obowiązków, współpraca w zespole, problemy wychowawcze z uczniami: nazwisko ucznia - opis problemu)Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z e dukacji polonistycznej i matematycznej w klasie I ( 1) .docx.. w ramach projektu "Bądźtwórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj".. Uczniów wyróżnionych.8.. Sprawozdanie wychowawcy.. UCZNIA KLASY I. w roku szkolnym: 2004/2005.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. INFORMUJĄCA O ROZWOJU I UMIEJĘTNOŚCIACH.. SŁABE: 1. duże zróżnicowanie umiejętności dzieci; 2. orientacja w przestrzeni - prawa i lewa strona; 3. używanie zbyt silnego natężenia głosu podczas swobodnych zabaw; 4. umiejętność skupienia uwagi i wyciszenia grupy; 5. cierpliwe wysłuchiwanie .d) Podsumowanie zajęć rewalidacyjnych : Nadal największym problemem ucznia są zaburzenia w jego zachowaniu oraz problemy emocjonalne..

W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. ............oraz sześcioletnia............ Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Jun 15, 2021W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.

Zajęcia skierowane były do dzieci, które z różnych powodów wykazują trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności zMay 14, 2022 Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Marii Konopnickiej w Naruszewie.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej.. Ponadto, rozwijałam motorykę dużą, doskonaliłam koordynację wzrokowo-ruchową, wdrażałam ucznia do rozumienia i przestrzegania reguł, rozwijałam umiejętności przewidywania i wnioskowania.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego uczestniczyło pięciu uczniów z klasy IV i jeden z klasy V.. Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. 21 Sty 2010, 16:09.. Spędzają wspólnie czas na przerwach, .Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Jaka była frekwencja uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych?. Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy I-III SP - w załączniku.doskonaleniu percepcji wzrokowej podnoszeniu sprawności grafomotorycznej rozwijaniu zdolności koncentracji uwagi..

Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, ...Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.

Dobrze .Drukuj.. pieczęć szkoły.. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych.. prowadzonych na poziomie edukacyjnym wczesnoszkolnym.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne .Sprawozdania do pobrania uzasadnienie oceny niedostatecznej Pobierz plik uzasadnienie oceny nagannej z zachowania Pobierz plik Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VIII Pobierz plik Arkusz samooceny.. ……….Materiały końcoworoczne Materiały na radę klasyfikacyjną Informacja nauczyciela oddziału przedszkolnego Sprawozdanie wychowawcy w kl. I-III Sprawozdanie wychowawcy w kl. IV-VIII Zestawienie klasyfikacyjne kl. IV - VIII Uzasadnienie ocen Materiały na radę podsumowującą Arkusz pracy nauczyciela Sprawozdanie nauczyciela wychowawcySprawozdanie z pracy nauczyciela.. udana i owocna współpraca z nauczycielami innych grup oraz z p. logopedą.. NN umie opowiadać o wydarzeniach zawartych w tekstach literackich.. Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.. Od grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.. Powitanie rodziców.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I W czasie zajęć pracowaliśmy nad wyrównaniem zaległości, problemów i trudności edukacyjnych, jakie mieli uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia..

Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów byli to: Natalia, Tomasz, Zuzanna i Jakub.Plik sprawozdanie z zajec wyrownawczych.doc na koncie użytkownika krechula • folder wyrownawcze • Data dodania: 15 lut 2010Autor: Jolanta Oskwarek.

z chomika gosialb.1.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Pobierz plikSprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie Sówki w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 r.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Pobierz plik Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. Dzień Logopedy w szkole- "Nie do pary, nie do wiary"- kl.Sprawozdanie z zajęćwyrównawczych z matematyki.. Uroczystości klasowe Autorskie spotkanie online z Barbarą Gawryluk, autorką książek dla dzieci - kl. I b. Flaga, nasza biało - czerwona -nowe nasadzenia biało - czerwonych begonii w wykonaniu uczniów klas I - kl. I a i Ib.. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej.SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁA W DZIAŁANIU" Zajęcia wyrównawcze z matematyki odbywały się z podziałem na dwie grupy.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani.. Napiszemy je szybko i sprawnie, jeśli najpierw przygotujemy sobie odpowiedzi na następujące pytania: 1.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt