Funkcjonowanie osobiste i społeczne ocena opisowa

Pobierz

Liczba uczniów bez ocen niedostatecznych: czyli % klasy.. Zachowanie 1.. Posługuje się prostymi zdaniami .. Przysposobienie do pracy 5.. Uczennica wykazuje się bardzo dobrą orientacją w najbliższym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym.. Temu celowi służą wszystkie, ściśle ze sobą powiązane, rodzaje zajęć.. Podstawą oceny opisowej jest systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka na wielu płaszczyznach prowadzona przez nauczyciela mówienie i słuchanie - potrafi uważnie słuchać innych, wypowiada się wyrazami, wypowiada się zdaniami prostymi, odpowiada na pytania zdaniami, wypowiada się zdaniami .Śródroczna ocena opisowa uczennicy klasy pierwszej SP z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.. Osoby te potrzebują najczęściej codziennego nadzoru, potrafią jednak wykonywać proste, praktyczne czynności.. Religia Wnioski do dalszej pracy :A by możl i we był o wyst awi eni e opi sowych ocen kl asyf i kacyj nych danemu uczni owi , koni eczne j est uzupeł ni eni e szkol nego pl anu nauczani a kl asy t ego uczni a, przynaj mni ej w zakresi e przedmi ot ów dot yczących t ego uczni a.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Tematyka zajęć z przedmiotu funkcjonowanie osobiste i społeczne..

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 2.

Nie mówi i nie pisze.. Cechuje się wysoką zaradnością i samodzielnością.1.. nauczyciele przesyŁajĄ wychowawcom oceny opisowe z zachowanie i zajĘĆ edukacyjnych razem ze "skrÓtami"do dnia wystawiania ocen.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne (samoobsługa, uspołecznienie, komunikacja, elementarne pojęcia matematyczne) 2.. Zajęcia rozwijające komunikowanie się 3.. S zko l n y p l a n n a u cza n i a .Funkcjonowanie osobiste i społeczne klasa Ia SSPdP.. Zajęcia kształtujące kreatywność (plastyka, muzyka) 3.. Ewa potrafi sama zdjąć i nałożyć odzież oraz buty, ale potrzebuje przy tym słownej zachęty i ukierunkowania przez nauczyciela.. W klasie ma ulubioną koleżankę i kolegę, z którymi chętnie rozmawia i przebywa.. Przestrzega podstawowe zasady i normy społeczne, które obowiązują w szkole.. Podaj swój e-mail, żeby dostawać materiały dla nauczycieli z Oskwarek.pl Odbierz maila potwierdzającego i kliknij na link potwierdzający.Ocena opisowa: Michalina, kl.Vb- upośledzenie umiarkowane, autyzm Zachowanie: Bardzo dobre.. Podczas słuchania czytanego tekstu rozprasza się, trudno jej skupić się na treści.Przykładowa ocena opisowa ucznia kl. III..

... • Funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizuje następujące zajęcia edukacyjne: • Funkcjonowanie osobiste i społeczne • Zajęcia rozwijające komunikowanie sięFUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE .. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (predyspozycje, uzdolnienia, Zajęcia są prowadzone w oparciu o: materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych; komunikację poprzez pocztę elektroniczną; media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z .umiarkowanym ocena powinna służyć rozwojowi ucznia i prawidłowemu konstruowaniu programów edukacyjno-terapeutycznych na kolejne lata.. Wychowanie fizyczne 6.. Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania - 693g w tym: Klasa I - 231 gFunkcjonowanie osobiste i społeczne 1. poznanie zwierząt żyjących w lesie, wskazywanie, pisanie ich nazw po śladzie ( znajdują się poniżej w kartach pracy) 2. dopasowywanie brakujących elementów ( znajdują się poniżej w kartach pracy) 3.Osią wszystkich działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i społecznego ucznia..

Obszar oddziaływań ocena 1.

Ocena opisowa uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu .Ocena opisowa .. Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.1 Program zajęć z przedmiotu Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla klas SPdP w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym określoną Rozporządzeniem .Przedmiotowy system oceniania w klasach gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.. Nazwisko i imię ucznia 1 Nazwisko i imię ucznia Nazwa przedmiotu Ocena opisowa Funkcjonowanie osobiste i społeczne Zajęcia rozwijające komunikowanie sięPlik Przykladowa Ocena Opisowa 1.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012.. Korzysta z różnych urządzeń technicznych i audiowizualnych domowego użytku z zachowaniem bezpieczeństwa.. Zazwyczaj wykonuje polecenia.Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim..

Liczba uczniów z ocenami opisowymi: l.p.

Manipuluje tworzywem, szereguje, wkłada, wyjmuje, nawleka, przesypuje, lepi.. Z pozostałymi uczniami z klasy raczej nie ma wspólnych tematów do rozmów, ale jest przez nich lubiana i .Ocena opisowa uczennicy szkoły przysposabiającaj do pracy, niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym.. Opracowała: Renata Janik.. Celem nauczania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii osoby niepełnosprawnej, wdrażanie jej do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, wyposażenie jej w takie umiejętności i .w ocenie opisowej z przysposobienia do pracy należy ująć realizowane działy .. Osią wszystkich działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i społecznego ucznia.6.. Uczennica miła, spokojna.. OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIE.. .Plik Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umierkowanym i znacznym(1).doc na koncie użytkownika btrybon • folder Programy • Data dodania: 9 paź 2011.. Uczennica posiada mały zasób podstawowych wiadomości i wąski zakres słownictwa.. Są zdolne do nawiązywania kontaktu, porozumiewania się i angażowania w proste społeczne działania.l.p.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne: umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, zaradność życiowa, umiejętności polonistyczne i matematyczne.. Chłopiec z ochotą opiekuje się Amelią, prowadzi, pomaga oraz dyscyplinuje w pracy.. Zajęcia kształtujące kreatywność 4.. Ilość ocen z religii: CEL BDB DB DST DOP NDST ŚREDNIAARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,funkcjonowanie osobiste i społeczne: .. nauczyciel uczĄcy bĘdzie zobowiĄzany do opracowania oceny opisowej na podstawie karty obserwacji (czyli "podkreŚlanki" opracowywanej na i pÓŁrocze).. Zauważalne jest duże przywiązanie Mateusza do kolegów, nauczycieli.· funkcjonowanie osobiste i społeczne · wychowanie fizyczne · przysposobienie do pracy W zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego uwzględniono umiejętności z zakresu: 1. samoobsługi 2. uspołecznienia 3. komunikowania się 4. elementarnych pojęć matematycznych 5. plastyki 6. muzyki z rytmikąPrzykladowa_Ocena_Opisowa_18.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_19.doc; Dodaj Twój komentarz: Czy chcesz otrzymywać od nas maile z darmowymi materiałami?. Przysposobienie do pracy (Przysposobienie do pracy w gospodarstwie domowym, Pomoc w kuchni, Elementy szycia, Edukacja techniczna, Elementy florystyki, PodstawyTechnika.. Rozpoznaje nauczycieli z nią pracujących, zna teren szkoły i swobodnie się po nim porusza.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne to zajęcia zapewniające zdobycie wiedzy z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz .a) funkcjonowanie osobiste i społeczne, b) zajęcia rozwijające komunikowanie się, c) zajęcia rozwijające kreatywność, d) wychowanie fizyczne, e) etyka; 2) zajęcia rewalidacyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt