Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania do każdej luki 1-4 dopasuj zdanie ae

Pobierz

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.MJA-1R Strona 5 z 16 Zadanie 5.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. LES CLICHÉS SUR LES FRANÇAIS Uwaga!. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. (0 - 4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (4.1.-4.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. e) He didn't want to .MJF-1R Strona 5 z 15 Zadanie 5. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga: jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. IN THE SHADE OF A SOLAR TREEPrzeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę 4.1.-4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. uzupełnij luki 1-4 zdaniami a-e tak aby powstał spójny i logiczny teks.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj trzy wpisy (A-C) zamieszczone na forum przez osoby, które będą .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).

B.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). A TRICK PLAYED ON A FRIENDPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A - E), by otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 12 z 20 Zadanie 8. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Odpowiedzi i arkusz CKE zPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Dopasuj zdania A-G do luk 1-5, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie 4 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSEPrzeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Uwaga!. C.GA-R1 Strona 5 z 7 Zadanie 4.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat doświadczeń związanych z gotowaniem.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymaćprzeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wstaw zdania oznaczone literami A-F w luki (7.1-7.5) tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. FREUDE AM KOCHEN Meine Schwester, Katrin ist ein .Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięç zdań.. Do każdej luki (1-5) dopasuj literę (A-F), którą oznaczono brakujące zdanie.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Za każda poprawna odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a .Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1-8.4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Uwaga!Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. odpowiadające jej zdanie (A-E).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podano dodatkowo - nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. RAINING POETRYGA-R1 Strona 5 z 7 Zadanie 4.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno nie pasuje do żadnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt