Księgowa opis stanowiska pracy

Pobierz

Zakres obowiązkówDec 8, 2021Odpowiedzialny przed: Dyrektor (Kierownik) Główny Księgowy / Chief Accountant Director (Manager) Oferty pracy dla stanowiska Specjalista ds. Księgowości.. Większość specjalistów do spraw księgowości to kobiety.. Jul 2, 2021Główna księgowa odpowiada za stan dokumentacji, jej przechowywanie i archiwizację, zajmuje się sprawami kadrowo-płacowymi, współpracuje z bankami i innymi klientami.. Podstawowe obowiązki nadzór nad pracą podległego personelu opracowywanie planu kont.Aug 18, 2021W opisach stanowisk użyto nazw kompetencji, rozumianych jako wiedza, umiejętności i postawy potrzebne do dobrego wykonywania pracy.. Osoba na tym stanowisku ponosi odpowiedzialność za stan finansów firmy.. Poziom zarobków pracowników księgowości jest mocno zróżnicowany.. Agent celny.Stanowisko Księgowej/Księgowego jest wymagające, jednakże przynosi wiele satysfakcji.. Jeżeli czujesz się dobrze w finansach oraz spełniasz wymagania to nie czekaj i złóż swoją aplikację.. W szczególności względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.. Co więcej, prawidłowy i dokładny opis stanowiska usprawni stworzenie właściwego zakresu obowiązków dla zatrudnionego na nim pracownika.. Głównym obowiązkiem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą, która reguluje tę kwestię.May 9, 2022Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie..

Opis stanowiska.

Ilość i rodzaj powierzonych obowiązków zależy od wielkości firmy i specyfiki branży, w której działa organizacja.Administrator systemów komputerowych.. We wszystkich opisach zaproponowane zostały nazwy kompetencji przy założeniu, że: — 3 — oznacza dobry poziom, wystarczający do realizacji codziennej pracy i typowych zadań stanowiskowychZakres obowiązków księgowej.. Przeważająca część pracowników jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.Główny Księgowy Głównym celem stanowiska jest prowadzenie księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Administrator zintegrowanych systemów zarządzania.. Masz doświadczenie w pracy w dziale księgowości na pełnych księgach, lub może pracujesz w biurze rachunkowym i szukasz rozwoju, przyjdź do nas i zdobądź nowe umiejętności!Jun 18, 2022 We wszystkich opisach zaproponowane zostały nazwy kompetencji przy założeniu, że: — 3 — oznacza dobry poziom, wystarczający do realizacji codziennej pracy i typowych zadań stanowiskowych.Księgowa zajmuje się szeroko rozumianym pojęciem finansów.. Głównym zadaniem księgowego jest prowadzenie szeroko pojętej rachunkowości.Praca na stanowisku głównej księgowej wymaga znajomości obsługi komputera w środowisku WINDOWS (WORD, EXCEL) oraz obsługi faksu i kopiarki.. Informacje o kliencieKlient, dla którego możesz pracować, posiada wieloletnią, ugruntowaną pozycję na rynku w branży przemysłowej.Elementy podane poniżej są przydatne do opracowania opisu stanowiska pracy: nazwa stanowiska pracy cel utworzenia stanowiska pracy umiejscowienie stanowiska w strukturze firmy opis zakresu obowiązków i zadań do wykonania warunki pracy (gdzie, w jakich godzinach, z jakimi narzędziami) nakreślenie, za co pracownik ponosi odpowiedzialnośćChociaż obecnie księgowy w swojej pracy korzysta z o wiele bardziej zaawansowanych urządzeń, które ułatwiają mu realizację zadań, to jednak zakres obowiązków znacząco się nie zmienił..

Miejsce pracy: Poznań .

Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.. Dodano 2 dni temu.. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, .Zobacz aktualne oferty pracy w księgowości Profil Główny księgowy powinien mieć kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego lub w firmie audytorskiej oraz posiadać znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.Główna Księgowa Przełożony: Kierownik ekonomiczny i finansowy Podwładni: brak Zastępstwo: Księgowa plac Cel stanowiska: Celem Głównej księgowej jest prowadzenie wymaganych prawem dokumentów księgowych oraz obsługa operacji finansowych Zadania codzienne i powtarzalne: Księgowanie bieżących operacji finansowych Kontola formalno-rachunkowa operacji finansowych Prowadzenie ewidencji księgowej Prowadzenie kasy Obsługa wewnętrznych funduszy firmy Rozliczenia z ZUS i Urzędem .Samodzielny księgowy odpowiedzialny jest za kompleksową obsługę jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. środki trwałe, należności, zobowiązania, podatki..

Super oferta.Specjalista ds. księgowości / księgowa.

Specjalista ds. kadr i księgowości.. Oba te elementy powinny być do siebie dopasowane, gdyż jeden wynika z drugiego.. Taki pracownik pełni niezwykle odpowiedzialną rolę w przedsiębiorstwie, dbając o klarowność rozliczeń finansowych i całej dokumentacji.. Wykonał wyrok, ale po miesiącu pracownikowi temu zaproponował w wypowiedzeniu zmieniającym pracę przy linii produkcyjnej, aby skłonić go do odejścia z pracy, a na jego miejsce przyjąć kogoś innego.Opis stanowiska Praca w Księgowości!. księgowanie i weryfikacja dokumentów oraz wsparcie we wszelkich procesach księgowych (KPIR, Ryczałt, KH) uzgadnianie, analiza, weryfikacja zapisów księgowych; księgowanie WB;Pozbawienie stanowiska kierowniczego Pracodawca przegrał proces o przywrócenie do pracy z pracownikiem zajmującym kierownicze stanowisko.. Administrator systemów poczty elektronicznej.. Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymaga się biegłej znajomości przepisów finansowo-podatkowych, celnych i dewizowych.W opisach stanowisk użyto nazw kompetencji, rozumianych jako wiedza, umiejętności i postawy potrzebne do dobrego wykonywania pracy.. Opis stanowiska sporządziła: Anna Pawlica Kierownik GOPS w Budzowie pieczątka i podpis Budzów, dnia 27.10.2008rosoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: • samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów biura, • księgowanie dokumentów źródłowych klientów, • przygotowywanie deklaracji podatkowych • sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym rzis oraz bilansów) oraz sprawozdań do nbp i gus, • udzielanie porad i doradzanie klientom …Warunki pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt